logoedukey

Chocolate Maker อาชีพส่งต่อความสุขผ่านช็อกโกแลต

8 กุมภาพันธ์ 2566นิโลบล อักษรโศภณพันธุ์แนะแนวอาชีพ 92

แชร์บทความนี้

 Chocolate Maker อาชีพส่งต่อความสุขผ่านช็อกโกแลต

“ ตั้งแต่รู้ว่าประเทศไทยสามารถปลูกต้นโกโก้ แล้วก็ทำช็อกโกแลตเองได้ ก็เลยอยากทำช็อกโกแลตที่มีคุณภาพให้กับคนไทยได้กิน ในราคาที่เหมาะสม จากวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ”

    คุณทิฟ - นิรมล คุณารักษ์วงศ์ เป็นนักคราฟต์ช็อกโกแลต หรือ Chocolate Maker เจ้าของรางวัลนานาชาติ International Rising Star โดย Academy of Chocolate จากเมล็ดโกโก้ที่ปลูกในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และ ช็อกโกแลตรสฝรั่งพริกเกลือที่เปลี่ยนความธรรมดาของไทยส่งออกไกลระดับโลก


Chocolate Maker อาชีพนักคราฟต์ช็อกโกแลต 

    อาชีพนักคราฟต์ช็อกโกแลต เป็นอาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับคนปลูกโกโก้ ผลแบบไหนที่พร้อมนำไปใช้ เมล็ดแบบไหนต้องหมัก หรือ ตากนานเท่าไหร่ จึงจะได้รสชาติ และ กลิ่นที่เหมาะสม ซึ่งนักคราฟต์ช็อกโกแลตต้องเป็นคนคิดตั้งแต่การวางหน้าตาของช็อกโกแลตให้ออกมาเป็นแบบไหน มีรสชาติเป็นอย่างไร และ สร้างสรรค์ออกมาให้เป็นไปตามแผน ทั้งในรูปแบบต่าง ๆ ที่ช็อกโกแลตสามารถทำได้ เช่น Chocolate Bar, Chocolate Confection หรือ ช็อกโกแลตสอดไส้ต่าง ๆ นั่นเอง