logoedukey

ทำแบบทดสอบค้นหาตัวเอง คลิก

ค้นหาตัวตน และ ความถนัดของคุณ ได้ที่นี่
realGround

สนามจริง | RealGround

realGround

สนามจริง | RealGround

studyGround

สนามเด็กเล่น | PlayGround

realGround

สนามเด็กเล่น | PlayGround

studyGround

สนามเด็กเรียน | StudyGround

realGround

สนามเด็กเรียน | StudyGround

ทำแบบทดสอบค้นหาตัวเอง คลิก

ค้นหาตัวตน และ ความถนัดของคุณ ได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

บทความที่เกี่ยวข้อง