logoedukey

Edukey ร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ต้องขังฯ ณ มธ ศูนย์ลำปาง

21 มิถุนายน 2566ทอฝัน กันทะมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 0

แชร์บทความนี้

Edukey ร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ต้องขังฯ ณ มธ ศูนย์ลำปาง

    เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ทีมงาน Edukey.me ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามคำเชิญของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา ศูนย์ลำปาง ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมี นายชนะพงษ์ วงศ์จันทร์ และ นางสาวธัญชนก แปงคำมูล เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะแนวเส้นทางอาชีพและจัดกิจกรรมในหัวข้อ “การค้นหาความถนัดตนเองและอาชีพที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน” ให้แก่กลุ่มผู้คุมขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จำนวน 40 คน เรือนจำกลางลำปาง ที่ได้รับมอบหมายโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนคืนสู่สังคม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีในสังคมต่อไป