logoedukey

นโยบายการศึกษาหน้าใหม่ พรรคเพื่อไทย

15 พฤษภาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลสาระความรู้ 0

แชร์บทความนี้

นโยบายการศึกษาหน้าใหม่ พรรคเพื่อไทย

    การเลือกตั้งปีพ.ศ. 2566 นี้เป็นการเลือกตั้งหนึ่งที่น่าจับตามอง วันนี้ Edukey ได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องการศึกษากับหนึ่งพรรคใหญ่ คุณสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช คณะทำงานการศึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และนโยบายพรรคเพื่อไทย พูดถึงการให้ความสำคัญด้านการศึกษาที่เท่าทันโลก นโยบายหลายอย่างก็สนับสนุนให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพและมีงานทำในที่สุด มาเปิดนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ของพรรคเพื่อไทยกัน

​“การศึกษาต้องรองรับอาชีพมากขึ้น แล้วก็ต้องมองว่าตลาดในอนาคตต้องการอะไรมากขึ้น คนอาจจะเรียนสั้นขึ้น เพื่อไปทำงาน เพื่อไปใช้ชีวิตที่มีความสุข”


สิ่งที่ต้องรีบเปลี่ยน 

    สมัยที่เปลี่ยนไป โลกหมุนเร็วขึ้น ระบบการศึกษาก็ต้องปรับตามด้วยเพราะสอดคล้องกับตลาดที่จะรับเด็กจบใหม่เข้าทำงาน โดยคุณสุทธิเกียรติ จากพรรคเพื่อไทย ก็ได้หยิบยกนโยบายเกี่ยวกับระบบการศึกษาขึ้นมาชูเรื่องต้องเร่งปรับเนื้อหาการเรียนให้สอดคล้องกับยุคสมัย อะไรที่ล้าหลังไม่จำเป็นตัดออก และทำให้เด็กสามารถจบปริญญาตรีในวัย 18 ปีให้ได้ 

    นอกจากนี้คือใช้โปรแกรม Learn to earn ที่จะช่วยให้เด็กค้นหาตัวเองเจอได้ก่อน รู้ว่าตัวเองถนัดวิชาอะไร ด้านไหน เพื่อเลือกเนื้อหาการเรียนให้เหมาะสม เห็นเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ในอนาคต ได้วางแผนการเรียนเอง เกิดความสนุกและไม่กดดัน ทั้งมีระบบการเรียนผสมออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้การเรียนไม่ยุ่งยากและออกแบบเองได้


นโยบายการศึกษาจากพรรคเพื่อไทย 

    พรรคเพื่อไทยเรียกได้ว่ามีหลายนโยบายที่เกี่ยวกับการศึกษาและให้ความสำคัญด้านเรียนรู้ โดยนโยบายของพรรคมีดังต่อไปนี้ 

-เรียนแบบ Degree จบที่อายุ 18 ปี 

-ปรับหลักสูตรที่ล้าหลังให้ทันสมัย 

-Learn to earn หลักสูตรการเรียนอ้างอิงจากตัวผู้เรียนและเส้นทางอาชีพ 

-1 ทุน 1 อำเภอ 

-เรียนฟรีต้องฟรีจริง 

-อาชีวะเรียนฟรี 

-ได้แท็บเล็ตสำหรับการศึกษา 

-เรียน 2 ภาษา 

-มีเทคโนโลยีการศึกษารองรับ 

-เด็กและเยาวชนมีสิทธิเสรีภาพในการแต่งกายและทางความคิด 

   นโยบายเหล่านี้เองที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป้าหมายให้มีการปรับรูปแบบการสอนให้ดีขึ้นโดยสังเกตจากผู้เรียน มีการศึกษาที่รองรับความหลากหลายของอาชีพและสอดคล้องกับตลาด มีแรงบันดาลใจให้เรียนจบ

​“การศึกษาไทยต้องปรับอยู่สองอย่าง หนึ่งคือสายอาชีพก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าได้อาชีพจริง ๆ ส่วนที่สองคือ ฝั่งที่เป็นพวกงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ การศึกษาต้องทำให้ชัดเจนว่าเด็กกลุ่มที่ต้องการเป็นนักวิจัยก็ต้องดันเขาเต็มที่ ส่วนที่ทำสายอาขีพก็ต้องให้เขาเกิดการทำอาชีพได้ดีที่สุด ตรงใจมากที่สุด ทำให้เขาหาเงินและพัฒนาประเทศได้ดี”


#เลือกตั้ง66 #นโยบายการศึกษา #edukey #พรรคเพื่อไทย