logoedukey

ชาติพัฒนากล้ากับนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ 2566

15 พฤษภาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลสาระความรู้ 0

แชร์บทความนี้

ชาติพัฒนากล้ากับนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ 2566

    ถึงเวลาแล้วกับการมาใช้สิทธิตนเองเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน พัฒนาประเทศ วันนี้ชาว Edukey ของพาทุกคนมาฟังนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ กับ คุณ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้ากันค่ะ

​“โจทย์ใหญ่ด้านการศึกษาของพรรค คือ เด็กต้องมีความฝัน และต้องมีโอกาสทำอย่างที่ฝันให้ได้”


    จากสถานการณ์โควิด ทำให้ปัญหาในหลายๆด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา เด็กหลายคนตกอยู่ในสภาวะไร้ฝัน ช่วงค้นหาตนเองหายไป การศึกษาออนไลน์เป็นเวลานาน ส่งผลให้เด็กๆไม่ได้เข้าสังคมมา 2 ปีกว่า 

    กฎหมายเรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษา ในปี 2562” คือการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง ต้องเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยอยู่เสมอ โรงเรียนชั้นมัธยม ชั้นประถม สามารถออกแบบหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง แต่ยังติดปัญหาหลายด้าน ทั้งงบประมาณที่ไม่เอื้ออำนวยในการปรับ หลักสูตรทางนวัตกรรมการศึกษา รวมไปถึงบุคลากรส่วนใหญ่ที่ยังไม่กล้าปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

    ดังนั้น พรรคชาติพัฒนากล้า จึงอยากให้ พรบ. พัฒนานวัตกรรมพื้นที่การศึกษาเกิดขึ้นได้จริง และต้องเข้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อสั่งการเรื่องนี้โดยตรง


นโยบายการศึกษาพรรคชาติพัฒนากล้า 

    -สร้างเด็ก 3 ภาษา ไทย อังกฤษหรือจีน และโค้ดดิ้ง (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

-ปรับเรื่องงบประมาณการศึกษา 

-ยกเลิกระบบวิทยฐานะครู เนื่องจาก แบบประเมินครูไม่ได้เป็นการทำเอกสารไปส่ง แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณภาพของเด็กในห้อง 

-รัฐเข้ามาสนับสนุนมหาลัยเอกชน เพื่อให้เป็นศูนย์บ่มเพาะเฉพาะด้าน

​“ มันจะเกิดสิ่งใหม่ได้อย่างไร ถ้าทำอะไรเหมือนๆกัน เรียนเหมือนๆกัน เราต้องรู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไร ที่จะทำให้เป็นเลิศได้ในอนาคต ไม่ใช่แค่ด้านการศึกษา เเต่รวมไปถึงด้านการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์และต้องมีนวัตกรรมจึงอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาส ”


#เลือกตั้ง66 #นโยบายการศึกษา #edukey #พรรคชาติพัฒนากล้า