logoedukey

เพื่อชาติ กับนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ 2566

15 พฤษภาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลสาระความรู้ 0

แชร์บทความนี้

เพื่อชาติ กับนโยบายการศึกษาหน้าใหม่ 2566

    เข้าใกล้วันเลือกตั้งเข้าไปทุกที หลังจากไม่มีการเลือกตั้งมา 4 ปี ผู้ลงสมัครเลือกตั้งจากแต่ละพรรคก็มีการหาเสียง ออกนโยบายอย่างแข็งขัน ทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่สนใจการเมือง แล้วมีพรรคไหนมีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาอย่างไรกันบ้าง วันนี้ Edukey ได้พูดคุยกับ คุณปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ เกี่ยวกับการศึกษาและนโยบายที่พรรคเพื่อชาติอยากจะปรับปรุง เพื่อให้คุณภาพการศึกษาและนักเรียนเพิ่มขึ้น

​“เมื่อคนมีความรู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดเนี่ยแหละคือปัญหาสำคัญที่ทำให้รายได้ไม่พอ”


สิ่งที่ควรเพิ่มในระบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์โลกปัจจุบัน

     ถ้าพูดถึงโลกปัจจุบัน เรื่องของสิทธิเสรีภาพลืมพูดถึงไม่ได้เลย คุณปวิศรัฐฐ์ได้พูดถึงสิ่งที่หลักสูตรการศึกษาไทยควรมีเพิ่มทั้ง สิทธิ พลเมือง สิ่งที่ประชาชนควรได้รับ ควรทำมีอะไรบ้าง และควรสอนเรื่องวิธีการจ่ายภาษีที่ทุกคนต้องทำได้ รวมไปถึงเรื่องการเงิน การออมและการลงทุน เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เช่นกันเพื่อพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้คือเรื่องการดูแลสภาพจิตใจ เรื่องด้านจิตวิทยาก็มีการให้ความสำคัญในสมัยนี้ และเรื่องเพศวิถีศึกษา ให้นักเรียนมองเห็นความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ สีผิว เพื่อให้เข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้น


นโยบายด้านการศึกษา 

    นโยบายของพรรคเพื่อชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้น มีทั้งเรื่องหลักสูตร การเรียน คุณครูและอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการร่างกายของเด็ก รวมถึงมีการพูดเป้าหมายด้านการศึกษาค่อนข้างชัดเจนที่มุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงระบบการศึกษาให้ดีขึ้น

    ซึ่งคุณปวิศรัฐฐ์ก็ได้เพิ่มเติมเรื่องของการรื้อกฏระเบียบให้เป็นไปตามยุคสมัยมากขึ้น “ชุดนักเรียนจำเป็นหรือเป็นภาระ งานใดบ้างที่สามารถลดขั้นตอนการทำงานให้เกิดการดำเนินการได้ไวขึ้น” ที่สำคัญคือแนวคิดเรื่องการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต และมีรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้เข้าถึงการเรียนเพิ่มเติม เสริมทักษะ ศักยภาพทุกช่วงวัย และจะทำให้ฟรีหรือราคาต่ำใกล้ทุนที่สุด เป็นการให้อาวุธดี ๆ กับประชาชนโดยไม่ใช้เงิน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วย

​“การศึกษาของพรรคเพื่อชาติไม่ใช่แค่ในระบบหรือนอกระบบหรือเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว เราจะหยุดทำแค่นั้น แต่เรามองว่าจริง ๆ แล้วการศึกษาและการเรียนรู้คือทักษะที่จำเป็นตลอดชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในวัยทำงานหรือจบจากระบบการศึกษาแล้ว ก็เป็นภารกิจของรัฐบาล”


เป้าหมายของพรรค 

    เรียกได้ว่าพรรคเพื่อชาตินั้นให้ความสำคัญมากกับนโยบายการศึกษา คุณปวิศรัฐฐ์ได้กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายว่า “นักเรียนไทยต้องได้เรียนฟรีจริง ๆ” พร้อมแก้ปัญหาคุณครู ลดงานเอกสารแและทำหน้าที่สอนในห้องเรียนมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตครูให้ดีขึ้น เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ครูพร้อมทำหน้าที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้นักเรียนเช่นกัน เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวัน จาก 15 บาทต่อหัว เพิ่มให้เป็น 30 บาทต่อหัว สารอาหารต้องเหมาะสมแก่พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

    รวมไปถึงแก้ไขหลักสูตรแกนกลาง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการออกแบบหลักสูตรมาจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม “ส่งเสริมให้การสอบแข่งขันเป็นการชนะไปพร้อมกันมากกว่าแพ้คัดออก” และสร้างความเท่าเทียมในแต่ละโรงเรียน ให้การสอบมีความยาก-ง่ายเท่ากัน ไปสอบที่ไหนก็เหมือนกัน ใช้มาตรฐานเดียวกัน ปรับโครงสร้าง งบประมาณ หลักสูตรของสายสามัญและสายอาชีพ ให้เท่าเทียม ต้องการให้ความสำคัญทั้ง 2 สาย เพราะเศรษฐกิจต้องการให้อาชีพจากทั้ง 2 สาย และต้องเปลี่ยนทุกอย่างในระบบไปพร้อมกัน ไม่มีปัญหาไหนที่รอได้เลย


#เลือกตั้ง66 #vote66 #นโยบายการศึกษา #edukey #พรรคเพื่อชาติ