logoedukey

นโยบายการศึกษาหน้าใหม่ พรรคประชาธิปัตย์

15 พฤษภาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลสาระความรู้ 0

แชร์บทความนี้

นโยบายการศึกษาหน้าใหม่ พรรคประชาธิปัตย์

    ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เป็นวันเลือกตั้งที่หลายคนทั่วไทยจับตามอง มีคนสนใจในเรื่องการเมือง และการเลือกตั้งมากขึ้น วันนี้ Edukey ได้พูดคุยกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือคุณเอ้ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ เป็นหนึ่งคนที่มีความใกล้ชิดด้านการศึกษา ได้พูดคุยเรื่องนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการระบบการศึกษาสร้างคนไทยเป็นคนที่ทำงานได้อย่างไรบ้าง

​“มหาวิทยาลัยไม่มีทางสูญพันธุ์ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่วิชาการอย่างเดียว ถ้าจะเรียนวิชาการอย่างเดียว เด็กสิบกว่าขวบก็จบมหาวิทยาลัยได้ แต่ไม่ใช่ มหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะวิชาการ เป็นทักษะด้วย”


เปิดนโยบายการศึกษา 

    สำหรับพรรคประชาธิปัตย์แล้ว มีความตั้งใจหลายอย่างที่จะพัฒนาระบบการศึกษาให้ดี เริ่มจากการเห็นความสำคัญในการเรียนปริญญา ที่ให้ทั้งวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติ ทักษะผู้นำและการเป็นพลเมืองที่ดี โดยใช้นโยบายเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น เรียนปริญญาตรีฟรี ไม่มีค่าหน่วยกิต ซึ่งปีแรกจะเข้าทำงานจะดูแลสาขาที่ตลาดต้องการก่อน เรียนจบแล้วต้องมีงานทำ เพิ่มเงิน กยศ. ค่ากินอยู่จาก 3,000 เป็น 6,000 บาท เพราะค่าใช้จ่ายอื่นก็สำคัญกับการดำรงอยู่ และในการเรียนมหาวิทยาลัยหากเอกชนจ้างนักศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 

    การสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสำคัญตั้งแต่เด็กมีนมฟรี 365 วัน เพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการทางร่างกายสูง และมีสติปัญญาที่ดี มีความสามารถ ได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพในทุกระดับชั้น ได้เรียนภาษาอังกฤษแต่เด็ก ๆ รวมถึงได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี พร้อมให้บริการ 1ล้านจุด เรียนรู้เองทางออนไลน์ก็ได้


การสร้าง เพื่อให้สำเร็จ 

    โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลง คุณเอ้พูดถึงกระแสที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการสร้าง Thailand-wave หรือ T-wave เป็นกระแสที่ให้คนไทยรักความเป็นไทย,สนับสนุนคนรุ่นใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเองได้ มีทั้ง Thai,Teen และ Tech พัฒนามาเป็นการสร้างการศึกษา สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือมหาวิทยาลัย เร่งผลิตคนที่มีคุณภาพ มีแรงจูงใจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกลายเป็นแรงงานทักษะขั้นสูง จากนั้นการบ่มเพาะแต่เด็กเรื่องพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีหลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นมีความฉลาดทั้งวิชาคำนวณ วิทยาศาสตร์และภาษาอย่างรอบด้าน

​“สิ่งเหล่านี้มาชนกัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้คนที่มีคุณภาพ เป็นคนดี ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทย แต่ช่วยสังคมโลกด้วย ต้องช่วยกันจุดประกาย ช่วยกันกระตุกกระแส T-wave ค่านิยมใหม่”


#เลือกตั้ง66 #vote66 #นโยบายการศึกษา #edukey #พรรคประชาธิปัตย์