logoedukey

Edukey ประชุมสรุปผล โครงการนำร่องฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

22 มีนาคม 2566ทอฝัน กันทะมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 38

แชร์บทความนี้

Edukey ประชุมสรุปผล โครงการนำร่องฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

    Edukey ประชุมสรุปผล โครงการนำร่องฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 วันที่ 21 มีนาคม 2566

    ทีมงาน Edukey พร้อมนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน นายอัครชัย อรุณเหลือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 และ นายมารุต แก้วอินทร์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ หัวหน้าส่วนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ได้ร่วมประชุมสรุปผล “โครงการนำร่องการค้นหาตัวเอง” เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยใช้แพลตฟอร์ม Edukey.me โดยความร่วมมือระหว่าง ‘กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน’ และแพลตฟอร์ม ‘Edukey.me’ ให้แก่เยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566