logoedukey

Edukey on tour โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

24 กุมภาพันธ์ 2566ทอฝัน กันทะมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 85

แชร์บทความนี้

Edukey on tour โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

    ทีมงาน Edukey ได้จัดกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้ “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” ณ ห้องเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 4 และปีที่ 5 จำนวนกว่า 1,700 คน ในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

    “ปัญหานี้จะมาเป็นอันดับแรกเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมอต้นหรือว่ามอปลาย ก็คือ เด็กไม่สามารถจะตอบตัวเองได้ ว่าเขาเนี่ยมีความต้องการอะไร นั่นก็คือยังไม่รู้จักตัวเอง สาเหตุที่คิดว่าเขาไม่รู้จักตัวเองเพราะว่า นั่นก็คือเขาไม่ได้ใส่ใจ หรือว่ามีความสนใจอะไรเป็นพิเศษ เหมือนว่าทุกวันนี้เด็กเขาก็จะมาเรียน ๆ ไปเพื่อให้จบไปแค่นั้น มีน้อยคนที่อยากจะค้นหาว่าตัวเองถนัดอะไร” 

    กัญญณัช จิวหานัง ครูแนะแนวประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พูดถึงปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีใดก็ต้องพบเจอ คือ การไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไร หลายคนคิดว่าเรียน ๆ ตามกันแต่โรงเรียนก็มีกิจกรรมหลากหลายนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อค้นหาความสนใจและความถนัด เหมือนกิจกรรมทาง Edukey ที่ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

    พร้อมแนะนำแพลตฟอร์ม Edukey.me เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ นำไปสู่การเลือกเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มค้นหา วางแผน และกำหนดเป้าหมายในด้านการศึกษาของตนเองในอนาคตต่อไป