logoedukey

Edukey on tour โรงเรียนดาราวิทยาลัย

20 กุมภาพันธ์ 2566ทอฝัน กันทะมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 68

แชร์บทความนี้

Edukey on tour โรงเรียนดาราวิทยาลัย

    ทีมงาน Edukey ได้จัดกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้ “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” ณ ห้องเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 4 จำนวนกว่า 500 คน ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

    “สิ่งที่เจอทั่วไปโดยตลอด เด็กเขามีความสับสนในตัวเองอยู่ว่า จริง ๆ แล้วเขาอยากเรียนอะไรกันแน่ อยากจะทำอาชีพอะไร ซึ่งยิ่งปัจจุบันก็มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมากมาย ยิ่งการเปลี่ยนแปลง โลกในยุคดิจิทัล สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็มีมากขึ้น แต่เขาก็เหมือนจะยังไม่เจอตัวตนที่แท้จริงว่าตัวเองต้องการอะไร” 

    พันธพร บุริมสิทธินันท์ ครูแนะแนวประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย พูดถึงความเครียด ความสับสนในการเลือกเส้นทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ เพราะนักเรียนไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร แม้ในโลกที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น การเข้าใจตัวเอง ค้นหาตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญของนักเรียนสมัยนี้ 

    พร้อมแนะนำแพลตฟอร์ม Edukey.me เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ นำไปสู่การเลือกเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มค้นหาวางแผน และกำหนดเป้าหมายในด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป