logoedukey

นักออกแบบกลิ่น ให้เป็นมากกว่ากลิ่น

3 กุมภาพันธ์ 2566ทอฝัน กันทะมูลแนะแนวอาชีพ 47

แชร์บทความนี้

นักออกแบบกลิ่น ให้เป็นมากกว่ากลิ่น

    Edukey ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณก้อย - ชลิดา คุณาลัย ผู้ประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบกลิ่น เริ่มต้นจากความชอบกลายเป็นอาชีพ และ ใช้กลิ่นในการสื่อสาร สร้างกลิ่นให้เป็นแรงบันดาลใจ รังสรรค์กลิ่นให้เป็นมากกว่ากลิ่น มาดูกันว่าอาชีพนี้ทำอะไรบ้าง


จากความชอบน้ำหอมมาเป็นนักออกแบบกลิ่น 

    คำถามเดียวก่อนเข้างานคือ ชอบน้ำหอมไหม? เพราะความชอบของคุณก้อยเลยได้มีโอกาสในการทำงานใน Perfume House ที่มีการทำงานหลายฟังก์ชัน ทั้งออกแบบกลิ่น และ นักปรุงน้ำหอม ซึ่งงานออกแบบกลิ่นสามารถทำงานได้หลายแบบ ไม่ว่าจะออกแบบกลิ่นผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า น้ำหอม สร้างเครื่องมือช่วยคนตาบอดโดยใช้กลิ่น หรือ ออกแบบกลิ่นสำหรับสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น


ความพิศวงของประสาทสัมผัส 

    ในบรรดาประสาทสัมผัสที่มีทั้งหมด 5 อย่าง คือ ตา หู จมูก ปาก มือ ทุกอย่างสามารถหยุดได้ยกเว้นจมูก ถ้าไม่อยากเห็น หลับตาได้ ถ้าไม่อยากได้ยินก็ปิดหู แต่เราปิดการดมกลิ่นไม่ได้ เพราะการดมกลิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการหายใจ แถมกลิ่นยังส่งตรงถึงสมอง จึงมีผลต่อความทรงจำอย่างมาก

“ กลิ่นเป็นประสาทสัมผัสที่พิเศษมาก เป็นสัมผัสเดียวที่ต่อตรงไปถึงสมอง โดยไม่ผ่านการตีความ ทำให้ประสาทสัมผัสนี้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำ และ ทำให้เกิดความรู้สึก ”