logoedukey

Edukey on tour โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2566Edukey Thailandข่าวประชาสัมพันธ์ 69

แชร์บทความนี้

Edukey on tour โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่

Edukey on tour โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” เพื่อแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

        ทีมงาน Edukey ได้จัดกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้ “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” ณ หอประชุม โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 4 และปีที่ 5 จำนวนกว่า 140 คน ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 

    “มองในเรื่องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือ หนึ่งเลยเนี่ยคือตัวเด็กเองจะยังไม่รู้ตัวตนของตัวเองนะครับว่า ตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร ด้านไหน สองเลยก็คือการที่นักเรียนไม่รู้ตรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าในการเลือกแผนการเรียน อาจจะเลือกตามเพื่อนบ้าง ว่าเพื่อนเรียนตรงนี้ ฉันอยากจะเรียนตรงนี้เหมือนเพื่อน ก็เลยเลือกเรียนตาม ๆ กันมา จนสุดท้ายปลายทาง ตัวนักเรียนเองไม่ได้ค้นพบตัวเอง ก็น่าจะเป็นปัญหา” 

    สุกฤษฏ์ พงศวัฒน์ภาคิน ครูแนะแนวประจำโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่ พูดถึงปัญหาที่นักเรียนทุกระดับชั้นเผชิญ คือ การไม่รู้จักตัวเอง สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้ค้นหาตัวเองและวางแผนอนาคต 

    “ปีข้างหน้าก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่หวังไว้ แล้วก็ใช้ชีวิตวัยรุ่น แล้วก็อยากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะได้เก็บเงินไว้ต่อยอดอนาคต เรียนจบอยากมีธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตัวเอง แล้วอันสุดท้ายก็อยากทำงานทำธุรกิจของตัวเองให้มีเงินใช้จ่ายไม่ขัดสนค่ะ” 

    คำพูดของน้อง ๆ ส่วนหนึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนการวางแผนชีวิตในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการวางแผนและค้นหาสิ่งที่ชอบ 

    พร้อมแนะนำแพลตฟอร์ม Edukey.me เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ นำไปสู่การเลือกเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มค้นหา วางแผน และกำหนดเป้าหมายในด้านการศึกษาของตนเองในอนาคตต่อไป