logoedukey

Edukey on tour โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

31 มกราคม 2566Edukey Thailandข่าวประชาสัมพันธ์ 31

แชร์บทความนี้

Edukey on tour โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

Edukey on tour โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” เพื่อแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

    ทีมงาน Edukey ได้จัดกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้ “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” ณ ห้องประชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 5 และปีที่ 6 จำนวนกว่า 100 คน ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566