logoedukey

Edukey on tour โรงเรียนหอพระ

30 มกราคม 2566Edukey Thailandข่าวประชาสัมพันธ์ 44

แชร์บทความนี้

Edukey on tour โรงเรียนหอพระ

    จัดกิจกรรม “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” เพื่อแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

    ทีมงาน Edukey ได้จัดกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้ “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน” ณ ห้องประชุมสายน้ำมิ้น โรงเรียนหอพระ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวนกว่า 150 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566