logoedukey

Marketing Communication อาชีพที่ไม่มีคำว่า ‘ ไม่ได้ ’

20 มกราคม 2566ทอฝัน กันทะมูลแนะแนวอาชีพ 18

แชร์บทความนี้

Marketing Communication อาชีพที่ไม่มีคำว่า ‘ ไม่ได้ ’

คุณอาคีรา วิตตนนท์ ทำหน้าที่ Head of Marketing ของบริษัท Sabuy Technology จำกัด มหาชน จากชีวิตที่สนใจงานดีเจ แต่สุดท้ายมาสนใจการตลาดจากการเรียนในห้องเรียนปริญญาตรี และ ได้โอกาสในการทำงานด้านนี้ตั้งแต่อายุ 26 สนุกติดลมมาจนถึงตอนนี้

Marketing ทำอะไร 

    งาน Marketing เป็นสิ่งที่ต้องเล่นกับความรู้สึกของคน สื่อสารกับคน โดยต้องเรียนรู้ว่าต้องสื่อสารอย่างไร จะบอกอะไรกับผู้คน สำคัญสำหรับธุรกิจในปัจจจุบัน การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากสังคมมีความหลากหลายอย่างมาก ความชื่นชอบของคนก็แตกต่าง และ การทำธุรกิจที่เกิดสินค้า หรือ บริการออกมาแล้ว ไม่ได้อิงจากความชอบของผู้บริโภค ธุรกิจนี้ก็ไม่สามารถเติบโตได้ 

    ส่วนที่การตลาดได้ทำคือ ตั้งแต่การคิดว่าสินค้า บริการนี้จะขายให้ใคร ทำออกมาอย่างไรให้ตอบโจทย์ ผู้บริโภคอยากซื้อ หน้าที่ที่ Marketing ทำ เพื่อการขยาย, พัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น และ สื่อสารกับลูกค้าให้ตรงจุดขึ้น

“ Marketing ทำได้ทุกอย่าง Marketing สร้างยอดขาย พี่ว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ แต่มันไม่ใช่คำตอบของทุกคำตอบ ”


สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกับอาชีพ Marketing 

    คนมักเข้าใจผิดเรื่องของ Marketing ว่า Marketing ทำได้ทุกอย่าง ทั้งสร้างยอดขาย นั่นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้น Marketing เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางมากกว่า เจอทุกสถานการณ์ด้วยตลอดไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้ สิ่งที่ควรเข้าใจให้ถูกคือ ไม่ใช่ทุกอย่างจะแก้ไขได้ด้วย Marketing ถ้าสินค้าออกมาไม่ตอบรับลูกค้าแต่แรก Marketing ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องช่วยเหลือกันในทุกฝ่ายของธุรกิจ


การทำงานของการตลาดแบ่งย่อยได้หลายสาย 

    การทำงานใน Marketing แบ่งได้เป็น ระบบในบ้าน และ นอกบ้าน เจาะลึกแต่ละระบบเข้าไปอีกก็ ในบ้านจะมี… Product Marketing ดูแลเรื่องสินค้า ผลิตภัณฑ์คืออะไร ขายให้ใคร ดีหรือไม่ดีอย่างไร Marketing Communication ทำหน้าที่ นำสิ่งที่ได้รับมาสื่อสารให้ลูกค้า คิดการสื่อสารเรื่องผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีอะไรบ้าง ให้รู้จัก และ เป็นลูกค้าต่อไป ความท้าทาย ความสนุกของงาน ไม่ได้ทำงานซ้ำแบบเดิมตลอด ได้ทำอะไรใหม่ ๆ ตลอด 

" ไม่มีคำว่าไม่ได้ มันต้องได้ "

ทักษะที่ควรมี สำหรับคนที่สนใจงานด้านการตลาด 

    ใครที่กำลังสนใจงานด้านการตลาด ทักษะที่ควรมีอย่างแรกคือ ต้องเปิดโลกกว้าง ๆ ต้องรู้ให้เยอะมาก ต้องเท่าทันคน เทคโนโลยี เท่าทันสไตล์การใช้ชีวิตของคน มีความรู้ที่อัปเดต นอกจากนี้คืออย่ากลัวที่จะทดลอง รู้จักตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง เพื่อหาผลการทดลอง ต้องกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ อย่ากลัวที่จะพลาด


รายได้ของ Marketing 

    รายได้สำหรับสายงานนี้ไม่ได้ตายตัว แต่ถ้าแบ่งให้เห็นชัด ๆ แบ่งตามสายงาน Marketing Product และ Marketing Communication เริ่มต้น 20,000 - 25,000 บาท ตำแหน่งสูงสุด Chief of Marketing Officers ได้รายได้ 6 หลัก ขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นตามความรู้ ประสบการณ์