logoedukey

วิศวกรหุ่นยนต์ อาชีพสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

20 มกราคม 2566Edukey Thailandแนะแนวอาชีพ 23

แชร์บทความนี้

วิศวกรหุ่นยนต์ อาชีพสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

“ ถ้าโลกนี้ไม่มีหุ่นยนต์อีกต่อไป ผมว่าเราเดือดร้อนแน่ ๆ ความสามารถหลาย ๆ อย่างของคน ถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร และ หุ่นยนต์ไปแล้ว ไม่สามารถจะซื้อรถยนต์คันละ 5 - 6 แสนได้แล้ว ถ้าไม่มีหุ่นยนต์ก็อาจจะกลายเป็นคันละ 20ล้าน ”

    วันนี้ Edukey ได้พูดคุยกับ คุณช้าง มหิศร ว่องผาติ วิศวกรหุ่นยนต์ท่านหนึ่งที่เคยได้รับรางวัลระดับโลก


จากความชอบสู่อาชีพ 

    คุณช้างได้พูดถึงสิ่งที่ชอบสมัยเด็ก เป็นคนชอบทำเรื่องเกี่ยวกับประดิษฐ์ ต่อวงจร และ ได้มีโอกาสได้ทำโครงงาน ลองทำหุ่นยนต์เพิ่มความมั่นใจว่าชอบด้านนี้ จนศึกษาต่อคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ลองทำกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งหุ่นยนต์เข้าประกวดได้รับรางวัล จนปัจจุบันได้ทำงานในสายการผลิตหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร จะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่ได้รู้ว่าชอบอะไรตั้งแต่แรก ช่วยค้นหาตัวเองได้ไวขึ้น และ ได้รู้ว่าจะประกอบอาชีพอะไรต่อไปนั่นเอง

“ พอเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกสุด โดยที่เราไม่รู้ลิมิต มันก็ทำได้นะ ”