logoedukey

edukey.me

logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey

EDUKEY เป็น Web Application Platform ที่สร้างมาเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางสําหรับ แนะเเนวอาชีพ และ การศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ บุคคล ทั่วไป โดยเปิดให้เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ทุกคนเข้ามา ค้นหาตัวเอง ผ่านแบบประเมินความถนัด และ เรียนรู้อาชีพจากคลิปวิดิโอที่บอกเล่าประสบการณ์ของ Keyman ในแต่ละ สายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพสมัยใหม่ๆ เช่น Youtuber Content Creator นักการตลาดออนไลน์ นักสร้างภาพยนตร์ อาชีพสาย Gaming เป็นต้น

รวมถึงเป็นพื้นที่สําหรับพัฒนาศักยภาพ อัพสกิลต่าง ๆ ทั้งด้าน Soft Skill และ Hard Skill จาก Workshop Bootcamp และคอร์สเรียนออนไลน์ ในตอนท้ายจะมีช่องทาง สําหรับแนะนํามหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา สําหรับศึกษาต่อในสายงานนั้น ๆ อีกด้วย

logoedukey
logoedukey
logoedukey

ทุกคนสามารถเข้ามาค้นหาตัวตนผ่าน 5 กระบวนการ ดังนี้

logoedukey

รู้จักตัวเอง

แบบวัดแววบุคลิกภาพ สู่ความสนใจทางอาชีพ

logoedukey

ค้นหาตัวเอง

วิดีโอแนะแนวอาชีพจากบุคคลต้นแบบ

logoedukey

พัฒนาตัวเอง

คอร์สเรียนทั้งใน และ นอกห้องเรียน

logoedukey

นำเสนอตัวเอง

Portfolio และ Certificate ที่มีความน่าเชื่อถือ

01

รู้จักตัวเอง

แบบวัดบุคลิกภาพ สู่ความสนใจทางอาชีพ

Career Interest Personality Test

น่าเชื่อถือ

เพราะถูกสร้างและพัฒนาโดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันสมัย

เพราะมีการ Update อาชีพใหม่ๆ ให้ทันกับยุคสมัย และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

02

ค้นหาตัวเอง

วิดีโอแนะนำแนวอาชีพ

จาก Keyman บุคคลต้นแบบผ่านประสบการณ์จริง

แนะแนวอาชีพ

 • อาชีพนี้คืออะไร
 • เส้นทางสู่อาชีพ
 • ทักษะที่จำเป็น
 • ส่งต่อประสบการณ์

Work with you

ตามติดการทำงาน กับ บุคคลต้นแบบให้รู้ลึกรู้จริงว่า เมื่อทำอาชีพนี้แล้วต้องเจอกับอะไรบ้าง

03

เสริมสร้างทักษะ

พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ

ที่จำเป็นในการทำงานการเรียนและ การใช้ชีวิต

ความรู้ในห้องเรียน

วิชาสามัญในห้องเรียน

 • วิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาต่างประเทศ

และอื่นๆ อีกมากมาย

ความรู้นอกห้องเรียน

เสริมสร้างทักษะที่จำเป็น

 • Digital Skill, Soft Skill
 • วิชาชีวิต เช่น

การเสียภาษีครั้งแรก

การขายของครั้งแรก เป็นต้น

04

พัฒนาศักยภาพ

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา

Workshop และ Bootcamp อื่นๆ

Workshop Bootcamp

เรียนรู้เนื้อหา และเทคนิคขั้น Advance กับ วิทยากรระดับต้นๆ ของแต่ละอาชีพ

แนะแนวสถารศึกษาต่อ

 • รีวิวคณะ และ มหาวิทยาลัย
 • แนะนำสถาบันการเรียนต่างๆ

05

สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน

Portfolio และ Certificate

รับรองและตรวจสอบได้ที่พร้อมยื่นสัมภาษณ์

Certificate

 • เข้าร่วมการอบรม
 • ผ่านหลักสูตร การเรียนการสอน

Portfolio

รวบรวมประวัติ Certificate และผลงานอื่นๆ พร้อมสำหรับการยื่นสัมภาษณ์

logoedukey

ใน Edukey.me จะแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่องง่ายต่อการใช้งานดังนี้

logoedukey

รู้จักและเข้าใจตัวเอง

ผ่านแบบประเมินที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ

logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey

วิดีโอแนะนำแนวอาชีพ

จาก Keyman บุคคลต้นแบบผ่านประสบการณ์จริง

logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey

พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ

ที่จำเป็นในการทำงานการเรียนและ การใช้ชีวิต

logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey

บทเรียนในห้องเรียน

โดยผู้สอนมากประสบการณ์เข้าใจง่ายและมีเทคนิคการจำ

logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey

หลักสูตรพัฒนาชีวิต

Workshop & Bootcampวิชาชีวิต Skill for Life

logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey

รู้จักและเข้าใจตัวเอง

ผ่านแบบประเมินที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ

logoedukey
logoedukey
logoedukey

วิดีโอแนะนำแนวอาชีพ

จาก Keyman บุคคลต้นแบบผ่านประสบการณ์จริง

logoedukey
logoedukey
logoedukey

พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ

ที่จำเป็นในการทำงานการเรียนและ การใช้ชีวิต

logoedukey
logoedukey
logoedukey

บทเรียนในห้องเรียน

โดยผู้สอนมากประสบการณ์เข้าใจง่ายและมีเทคนิคการจำ

logoedukey
logoedukey
logoedukey

หลักสูตรพัฒนาชีวิต

Workshop & Bootcampวิชาชีวิต Skill for Life

logoedukey
logoedukey
logoedukey

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ร่วมส่งต่อประสบการณ์กับทาง Edukey

logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey
logoedukey

จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน Edukey.me

Phase 1

Phase 1

Grand Opening เปิดตัว Edukey.me

Evalution Test

แบบวัดแววบุคลิกภาพ สู่ความสนใจทางอาชีพ

Realground

คลิปแนะแนวอาชีพ กว่า 40 อาชีพ

Social Media Platform

Facebook, Instagram Twitter Tiktok ในชื่อ edukey.me

Phase 2

Phase 2

Update Feature

Partner

Callaboration

Upground

 • Workshop
 • Bootcamp
 • วิชาชีวิต

Playground & Studyground

 • Advance Course
 • UpSkill ReSkill Course
 • วิชาสามัญในห้องเรียน

Realground

คลิปแนะแนวอาชีพ กว่า 50 อาชีพ

Phase 3

Phase 3

Update Feature

Certificate

 • เกียรติบัตร
 • ใบรับรองผ่านการอบรม

Porfolio

แหล่งรวบรวมผลงานที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

Coming Soon...

logoedukey

ทีมงาน Edukey.me

logoedukey

ภัทนะ จันทร์เจริญสุข

Co-Founder

ชนะพงษ์ วงศ์จันทร์

Co-Founder

กิตติชัย วรรณ์ประเสริฐ

Co-Founder

นันทวรรณ สี่พร

Creative

อิศรินทร์ วรรัตน์

Creative

วิศรุต นพวงศ์

Editor

ธราธร สลีอ่อน

Editor

เขมณัฏฐ์ พิชัยไพูบูลย์

Graphic Designer

จุฬาลักษณ์ ดาเคน

Graphic Designer

นิโลบล อักษรโศภณพันธุ์

Graphic Designer

พัทนนท์ ทิมคล้าย

Graphic Designer

พีระพงษ์ จำนงค์

Social Media

ณัฏฐวุฒิ ลอยสา

Social Media

ทอฝัน กันทะมูล

Social Media

ธีรดา จิตต์ใจฉ่ำ

Social Media

เขมิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

Co-Producer

ภัทรา ทิพย์ภาระ

Accountant

นนท์ปวิธ ดิลกวัฒน์เจริญ

Developer

ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

พัฒนาการศึกษาไทย

logoedukey